Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktywny Pracodawca

Szukasz wykwalifikowanych pracowników? A może potrzebujesz kadrę niskiego szczebla?
Nasi pracownicy posiadają bazę bezrobotnych i poszukujących pracy, która spełni Wasze wymagania.

Możecie również skorzystać z poniższych form aktywnego działania na rynku pracy !!!

E-zgłoszenie oferty pracy, to najłatwiejszy sposób po sięgnięcie do naszej bazy danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wystarczy uzupełnić elektroniczny formularz zgłoszenia oferty i już Twoja oferta będzie opublikowana na naszej stronie i na tablicy ogłoszeń, a przy okazji możesz skorzystać z reklamy na naszej stronie internetowej (baza pracodawców lokalnych).

 

E-zapytanie, masz jakieś pytania do urzędu, to skorzystaj z najszybszej, elektronicznej formy komunikacji. Pamiętaj, że takie e-zapytanie nie jest formalnym zapytaniem bez e-podpisu ale staramy się odpowiadać na wszystkie przesłane do nas pytania.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ( dotyczy pracodawców – osób fizycznych)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez ADO zadań ustawowych, w tym w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, realizacji krajowych ofert pracy, weryfikacji danych, ponadto dane są przetwarzane w celach statystycznych, badawczych oraz archiwalnych, w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, np. dostawcy oprogramowania. Dane mogą zostać przekazane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd), organom egzekucyjnym lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do skorzystania z usług pośrednictwa (w tym realizacji oferty pracy) oraz instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Odmowa udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność skorzystania z form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; e-mail: opke@pup-kkozle.pl Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) e-mail: biuro@kancelaria-odo.pl


drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2021-02-09 12:18
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl