Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych

!!! UWAGA
AKTUALNIE BRAK ŚRODKÓW DO ODWOŁANIA !!!

Czym jest zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?

 • Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.

Na kogo można otrzymać zwrot kosztów?

 • Pracodawca może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli wyposaży stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?

 • Można się ubiegać o refundację, jeżeli:
  • pracodawca zawrze umowę ze starostą, określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów,
  • poniesie koszty przystosowania stanowiska pracy,
  • uzyska wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku,
  • przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzyma zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażone zostało stanowisko.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

 • Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć do starosty wniosek, którego wzór jest określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  (Dz. U. z 2007. nr 194 poz.1404 z późn. zm.).
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2015-06-11 14:41
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl