Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

REFUNDACJA Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych

UWAGA !!! PUP Kędzierzyn-Koźle informuje, że przedstawiona poniżej forma wsparcia nie została uwzględniona w planie wydatkowania środków na 2021r.


Czym jest zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?

 • Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.

Na kogo można otrzymać zwrot kosztów?

 • Pracodawca może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli wyposaży stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?

 • Można się ubiegać o refundację, jeżeli:
  • pracodawca zawrze umowę ze starostą, określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów,
  • poniesie koszty przystosowania stanowiska pracy,
  • uzyska wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku,
  • przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzyma zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażone zostało stanowisko.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)

 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2021-01-25 08:18
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl