Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu polega na udzielaniu wszelkiej niezbędnej pomocy Pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Pośrednictwo pracy dla Pracodawców wykonywane jest nieodpłatnie.

Usługi:

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy - obowiązek pracodawcy

Pośrednictwo pracy jest realizowane zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności usług. Pracodawcy poszukujący pracowników, współpracując z Urzędem Pracy, mogą zaspokoić obecne oraz przyszłe potrzeby kadrowe wykorzystując bogatą bazę danych o kandydatach do pracy. Pośrednik pracy dobierze kandydatów do pracy zgodnie z przedstawionym opisem stanowisk pracy i zgłoszonym wolnym miejscem zatrudnienia.

Przyjmowanie ofert pracy.

Pracodawca krajowy zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie Urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu przyjmie ofertę pracy do realizacji jeżeli:

 • zgłoszenie wolnego miejsca pracy zawiera wymagane dane (zawarte w formularzu),
 • pracodawca nie zgłosił oferty pracy w innym Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • pracodawca nie naruszył w zgłoszeniu zasad równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy    i mogących dyskryminować kandydatów do pracy,
 • pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został ukarany bądź skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy, ponieważ:

 • dysponujemy bazą osób poszukujących pracy, zawierającą dane o ich wykształceniu, predyspozycjach                              i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 • udzielamy pomocy w doborze kandydatów,
 • skierujemy do Państwa najlepszych kandydatów znajdujących się w naszej ewidencji,
 • zorganizujemy giełdę pracy dostosowaną do Państwa potrzeb lub powiadomimy o możliwościach udziału w Targach Pracy,
 • na państwa życzenie zorganizujemy spotkanie,
 • zamieścimy Państwa ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych i w Centralnej Bazie Ofert Pracy,
 • za zgodą pracodawcy przekażemy do wiadomości Powiatowych Urzędów Pracy
  z sąsiednich powiatów.

Pracodawca zgłaszający ofertę pracy może sam wybrać formę jej realizacji przez:

 • pośrednictwo zamknięte - osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz innym osobom zainteresowanym daną ofertą pracy podana zostaje jedynie informacja dotycząca zgłoszonego miejsca pracy, nie podaje się natomiast danych, które umożliwiłyby identyfikację pracodawcy; pośrednik pracy dokonuje selekcji kandydatów na pożądane stanowisko pracy i kieruje do pracodawcy tylko osoby, które pozytywnie przeszły powyższą weryfikację. Ostatecznego wyboru pracownika dokonuje pracodawca.
 • pośrednictwo otwarte - polega na podaniu do publicznej wiadomości pełnych informacji dotyczących oferty pracy tzn. danych w zakresie zgłoszonego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów do pracy oraz okresu aktualności oferty, a także danych umożliwiających identyfikację pracodawcy. Osoby zainteresowane ofertą same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracownika.
 • giełdy pracy - spotkanie pracodawcy zgłaszającego krajową ofertę pracy z wyselekcjonowanymi przez pośrednika pracy osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy spełniającymi wymogi pracodawcy, bądź (w zależności od uzgodnień z pracodawcą) spotkanie z osobami spełniającymi określone przez pracodawcę  wymogi zainteresowanymi ofertą, niezależnie od ich zarejestrowania w Urzędzie. Spotkanie może być zorganizowane u pracodawcy bądź w siedzibie naszego Urzędu.

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście I piętro, pok. nr 15 lub telefonicznie 77 482 70 41, wew. 140

Zachęcamy wszystkich Pracodawców do korzystania z naszych bezpłatnych usług i gwarantujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie Koźlu możecie się Państwo spodziewać bardzo życzliwego przyjęcia oraz profesjonalnej, indywidualnej obsługi.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marek Kupka 2018-02-16 12:05
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl