Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

UWAGA !!!
Organizatorem prac społecznie użytecznych może być Gmina, która musi przygotować plan określający rodzaj i ilość prac do 31 stycznia każdego roku.

Co to są prace społecznie użyteczne?

Są to proste prace fizyczne organizowane przez gminę w jednostkach organizacji pomocy społecznej, tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekunczo wychowawczych, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę lub w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Kto może otrzymać skierowanie na prace społecznie użyteczne?

o wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

  • bez prawa do zasiłku,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Wymiar czasu pracy:

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Wysokość świadczenia:

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2447)

Szczegołowych informacji udzielają:

Małgorzata Andruszkiewicz
Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 121
pokój: I piętro, pokój nr 9
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 1 ]
Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów za wykonywanie prac społecznie użytecznych Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów za wykonywanie prac społecznie użytecznych 21-01-25 08:09 61.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-11 11:27
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl