Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

JEDNORAZOWA REFUNDACJA z tytułu ZUS

UWAGA !!! PUP Kędzierzyn-Koźle informuje, że przedstawiona poniżej forma wsparcia nie została uwzględniona w planie wydatkowania środków na 2021r.


Czym jest jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne?

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną dla której wykonano profili pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Ogólne zasady:

Jeżeli zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy trwało przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po upływie 12 miesięcy skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony, pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-11 11:30
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl