Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w kwocie do 20 000 zł brutto na jedno stanowisko pracy

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż wszystkie otrzymane na 2018r. środki finansowe zostały wydatkowane, w związku
z czym NIE BĘDZIE prowadził naboru WNIOSKÓW na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 Pracodawco, jeżeli potrzebujesz nowych pracowników a brak Ci środków na utworzenie nowych stanowisk pracy, złóż wniosek o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM I KRYTERIAMI PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY, który znajduje się na dole strony

Pracodawca może starać się o refundację poniesionych kosztów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Warunkiem podstawowym jest stworzenie stanowiska pracy na okres co najmniej 24 miesięcy i zatrudnianie na nim skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

  • Otrzymanie refundacji uzależnione jest od spełnienia między innymi następujących warunków:
    • nierozwiązanie w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot,
    • podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
    • prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres conajmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej( Dz. U. z  2017, poz. 1380).
  • Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod nr tel. 77 482 70 42  wew. 149
pokój nr 14

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy [ 8 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 12-02-08 13:54 31.5KB pobierz
Formularz de minimis - załącznik do wniosku Formularz de minimis - załącznik do wniosku 15-01-28 11:28 76.61KB pobierz
Oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów Oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów 18-04-20 08:31 15.62KB pobierz
Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie o stanie majątkowym 12-02-08 13:55 56KB pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika 17-01-23 14:17 59.21KB pobierz
Regulamin przyznawania refundacji 2018 Regulamin przyznawania refundacji 2018 18-11-13 09:32 267.22KB pobierz
Rozliczenie refundacji Rozliczenie refundacji 17-01-23 14:17 54.47KB pobierz
Wniosek na refundacje Wniosek na refundacje 18-11-13 09:31 159.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2018-11-13 09:37
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl