Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Poradnictwo zawodowe

Warsztaty z doradcą zawodowym zawieszone do odwołania

Poradnictwo zawodowe jest to proces w którym doradca pomaga klientowi (osobie poszukującej) w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia, lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone przez doświadczonych doradców zawodowych w ramach:

Jeżeli macie Państwo problemy ze znalezieniem swojego miejsca na rynku pracy - skorzystajcie z usług profesjonalistów przy pomocy standaryzowanych metod i technik określą Wasze zainteresowania, uzdolnienia zawodowe, możliwości osobowościowe oraz pomogą w zaplanowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

Poradnictwo zawodowe nie jest ograniczone do jakiejś szczególnej grupy wiekowej lub zawodowej, a zatem może być zastosowane do:

 • młodych ludzi, którzy nie wiedzą jaki zawód jest dla nich najbardziej odpowiedni,
 • dorosłych pracowników, którzy muszą zmienić zawód lub dostosować się do nowych zajęć ze względu na zwolnienia grupowe, przebranżowienia, postęp techniczny itp.
 • kobiet, które obecnie coraz częściej wchodzą lub powracają na rynek pracy po dłuższej nieobecności,
 • osób pozostających na zasiłku i powracających po dłuższym okresie bezrobocia, które potrzebują pomocy w dostosowaniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych,
 • pracodawców poszukujących odpowiedniego pracownika, jeżeli wymaga od niego szczególnych predyspozycji zawodowych.

Doradca zapewnia poufność i dyskrecję w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnościami w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

Celem poradnictwa zawodowego jest:

 • wyposażenie klienta w wiedzę o zawodach (m.in. zawodach przyszłości i bez przyszłości, tj. zawodach deficytowych i nadwyżkowych),
 • ukształtowanie lub utrwalenie jego zainteresowań zawodowych,
 • ukształtowanie postawy klienta wobec pracy i podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy,
 • wyposażenie w umiejętność samooceny,
 • zapoznanie z jego możliwościami i zainteresowaniami z punktu widzenia dostosowania zawodowego,
 • zapoznanie klienta z warunkami ekonomicznymi określonych prac i zawodów,
 • zapoznanie z przeciwwskazaniami i szczególnymi wymaganiami z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego,
 • zapoznanie klienta ze sposobami poszukiwania pracy,
 • wyposażenie klienta w umiejętność: określania swoich umiejętności, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i kontaktowania się z pracodawcą, poprawy obrazu samego siebie, zmiany postawy z „muszę” na „chcę”,
 • uświadamianie klientowi, że jest sam odpowiedzialny za swoje życie, a szczególnie za:
  • własną naukę,
  • własne decyzje życiowe i zawodowe (w tym wyznaczanie celów),
  • znalezienie lub stworzenie sobie możliwości zatrudnienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)

Kontakt

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście u Doradców Zawodowych:

 • parter, pok. nr 3
 • parter, pok. nr 4
 • parter, pok. nr 5
 • sala obsługi stanowisko nr. 6
 • lub telefonicznie - 77 482 70 41
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-03-12 14:36
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl