Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Pośrednictwo pracy dla Bezrobotnych i Poszukującyh pracy polega w szczególności na:
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy wykonywane jest nieodpłatnie

Formy pośrednictwa pracy dostępne dla osób Bezrobotnych i Poszukujących pracy:

 • Pośrednictwo półotwarte – polega na udostępnianiu ofert pracy, które na życzenie pracodawcy nie zawierają informacji umożliwiających jego identyfikację. Osoby zainteresowane ofertą podlegają wstępnej ocenie kwalifikacyjnej przez pośrednika pracy, a następnie są kierowane do pracodawcy, który dokonuje ostatecznego wyboru pracownika.
 • Pośrednictwo otwarte – oferta pracy eksponowana w miejscach publicznych (tablice ogłoszeń), zawiera szczegółowe dane dotyczące pracodawcy; osoby zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników. W ten sposób z ofert korzystają nie tylko osoby zarejestrowane w PUP.
 • Pośrednictwo szybkie – uruchamiane jest w sytuacji, gdy pracodawca potrzebuje pracownika "od zaraz" niezależnie od kwalifikacji kandydatów. Pracodawca wybiera pracowników spośród dużej liczby osób Bezrobotnych lub Poszukujących pracy.
 • Pośrednictwo na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych – uruchamiane jest w sytuacji, gdy pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracownika na stanowisko wymagające od kandydata spełnienia specjalnych wymagań. Kandydaci muszą w takim przypadku poddać się specjalistycznym badaniom przydatności zawodowej.
 • Giełdy pracy – organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą osób bezrobotnych poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie; urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy wybierają pracowników spośród uczestników giełdy.
 • Targi pracy – to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)

Kontakt:

Nowy podział obowiązuje od 10.10.2016r.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście na stanowiskach :

Doradca zawodowy

Adrianna Nowicka (R, Ś, U, V) (Now-Ny)

(poradnictwo zawodowe, obsługa klientów)

pokój nr 5 tel. wew. 106

Doradca zawodowy

Katarzyna Frątczak (W) (Niej-Nos)

(poradnictwo zawodowe, obsługa klientów)

pokój nr 4 tel. wew. 103

Doradca zawodowy

Paulina Daniłowicz-Szejna (C, Ć, H) (Na-Nied)

(poradnictwo zawodowe, obsługa klientów)

pokój nr 3 tel. wew. 102

Sala obsługi klientów

Bednarek Katarzyna (A,B,E,F) (Mac-Maj)

stanowisko nr 1 tel. wew. 136

Płoskonka Katarzyna (D,G) (Maja-Mali)

stanowisko nr 2 tel. wew. 124

Barbara Białoskórska (Ka-r) (Malu-Matl)

stanowisko nr 3 tel. wew. 107

Zych Alina (Ks-z, I,J,L) (Mato-Michal)

stanowisko nr 4 tel. wew. 125

---------------------------------------

stanowisko nr 5 tel. wew. 126

Dorota Kulak (S) (Michał-Mio)

stanowisko nr 6 tel. wew. 141

Doradca zawodowy

Marcin Skarżyński (T ,Z, Ź, Ż) (Mir-Mor)

(poradnictwo zawodowe, obsługa klientów)

stanowisko nr 7 tel. wew. 139
Marcin Fulczyk (Ł,O,P) (Mos-My)
stanowisko nr 8 tel. wew. 138

Joanna Broniszewska

Pośrednik pracy
(Obsługa stażystów, rejestracja oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom)

stanowisko nr 9 tel. wew. 128
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2016-11-18 14:00
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl