Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Pośrednictwo pracy dla Bezrobotnych i Poszukującyh pracy polega w szczególności na:
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy wykonywane jest nieodpłatnie

Formy pośrednictwa pracy dostępne dla osób Bezrobotnych i Poszukujących pracy:

 • Pośrednictwo półotwarte – polega na udostępnianiu ofert pracy, które na życzenie pracodawcy nie zawierają informacji umożliwiających jego identyfikację. Osoby zainteresowane ofertą podlegają wstępnej ocenie kwalifikacyjnej przez pośrednika pracy, a następnie są kierowane do pracodawcy, który dokonuje ostatecznego wyboru pracownika.
 • Pośrednictwo otwarte – oferta pracy eksponowana w miejscach publicznych (tablice ogłoszeń), zawiera szczegółowe dane dotyczące pracodawcy; osoby zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników. W ten sposób z ofert korzystają nie tylko osoby zarejestrowane w PUP.
 • Pośrednictwo szybkie – uruchamiane jest w sytuacji, gdy pracodawca potrzebuje pracownika "od zaraz" niezależnie od kwalifikacji kandydatów. Pracodawca wybiera pracowników spośród dużej liczby osób Bezrobotnych lub Poszukujących pracy.
 • Pośrednictwo na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych – uruchamiane jest w sytuacji, gdy pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracownika na stanowisko wymagające od kandydata spełnienia specjalnych wymagań. Kandydaci muszą w takim przypadku poddać się specjalistycznym badaniom przydatności zawodowej.
 • Giełdy pracy – organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą osób bezrobotnych poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie; urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy wybierają pracowników spośród uczestników giełdy.
 • Targi pracy – to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)

Kontakt:

 

Doradca zawodowy

Adrianna Nowicka (A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł)

(poradnictwo zawodowe, obsługa klientów)

pokój nr 5 tel. wew. 106

Doradca zawodowy

Katarzyna Frątczak (M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,V,Z,Ź,Ż)

(poradnictwo zawodowe, obsługa klientów)

pokój nr 4 tel. wew. 103

Barbara Białoskórska

(obsługa stażystów)

b.białoskórska@pup-kkozle.pl
pokój nr 1 tel. wew. 101

Sala obsługi klientów

Marta Koperska (W,V,Z,Ź,Ż)
m.koperska@pup-kkozle.pl

stanowisko nr 6 tel. wew. 136

Bednarek Katarzyna (A,B,C,Ć,D,E,F)

stanowisko nr 1 tel. wew. 124

Płoskonka Katarzyna (G,H,I,J,Ka-n)

stanowisko nr 2 tel. wew. 107

Fido Weronika (Ków,L,Ł,N)

stanowisko nr 3 tel. wew. 125

Zych Alina (M,O,P)

stanowisko nr 4 tel. wew. 126

Olga Siemianowska (R,S,Ś,T,U)

stanowisko nr 5 tel. wew. 141


drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2019-01-10 12:09
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl