Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

JESTEŚ AKTYWNY - MASZ PRACĘ!

(2020-02-07)

Projekt prozatrudnieniowy dla osób, które są w wieku 15-29 lat, ie pracują, nie kształcą się stacjonarnie, są bezrobotne lub bierne zawodowo, które są niepracującymi absolwentami oraz mieszkają w województwie opolskim.

PIT-11 za 2019r.

(2020-02-05)

PUP informuje, że deklaracje PIT-11 za 2019r. niezbędne do rozliczenia z urzędem skarbowym można odebrać osobiście do 14.02.2020 na sali obsługi-stanowisko nr 9.

WIEK NIE MA ZNACZENIA - SENIORZY NA RYNKU PRACY

(2020-02-05)

Wychodząc na przeciw zmianom na rynku pracy swoją działalność rozpoczął Punkt Obsługi Seniora. Współcześni „seniorzy" to najczęściej osoby aktywne, zarówno fizycznie, jak i zawodowo. Są to osoby coraz bardziej otwarte na zmiany.

Informacja dla jednostek szkolących - Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

(2020-01-28)

Celem szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami...

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2020

(2020-01-27)

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa opolskiego na rok 2020.

OPOLSKA MARKA 2019

(2020-01-27)

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 17. edycję konkursu "Opolska Marka. Konkurs jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa opolskiego na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych a także okazją do rozpowszechnienia informacji o potencjale

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(2020-01-17)

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

! NOWE STAŻE !

(2019-12-11)

UWAGA !!! Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.

(2019-11-21)

Nowy projekt PFRON dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwo

STOP DLA HANDLU LUDŹMI!

(2019-11-20)

Kampania społeczna realizowana przez Armię Zbawienia dotycząca przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Celem kampanii jest przestrzeganie osób szukających pracy za granicą przed niebezpieczeństwami związanymi z handlem oraz ryzykiem, jakie wiąże się z odpowiedz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl