Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

EARLY WARNING EUROPE
| 2019-05-23

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP?

Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?

W przezwyciężaniu trudnych sytuacji będą Cię wspierać konsultanci i mentorzy - doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami niejeden kryzys mają już za sobą.

Już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach projektu Early Warning.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych:

  • Utracili sprawność prowadzenia biznesu,
  • Według swojej opinii widzą, że istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

 

Konsultanci, Mentorzy oraz Doradcy Restrukturyzacyjni w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom:

  • Przejść przez sytuacje kryzysową,
  • Znieść ryzyko porażki i jej konsekwencje,
  • Wypracować niezbędne zmiany i rozwiązania.
Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią także pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).
Ważne jest też to, że wymagamy minimum formalności, przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

  • Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).
  •  Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).

Pomoc odpłatna:

  • Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego (Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym)
 

ZGŁOŚ SIĘ!

Projekt jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

 

Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy  można znaleźć na stronie projektu:

lub
dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer +48 664 316 709.

 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2019-05-23 08:39:08
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl