Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

I POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W 2019 ROKU
| 2019-01-10

W dniu 09.01.2019r. pod przewodnictwem Pani Aurelii Stępień z udziałem Pani Starosty Małgorzaty Tudaj, odbyło się I w 2019r. posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Przewodnicząca PRRP Pani Aurelia Stępień przedstawiła program posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Następnie Pani Grażyna Juźwin Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu:

  • omówiła Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku.  Pani Dyrektor odpowiedziała na szereg pytań związanych ze stażami i dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • przedstawiła do zaopiniowania:
  • Plan Finansowy (Fundusz Pracy i środki UE) na 2019 rok, wyjaśniając na jakie formy zostaną wydatkowane środki i ile osób skorzysta ze wsparcia,
  • Politykę aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim, jaka będzie prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu w 2019 roku.

Kolejno Pani Edyta Krubasik Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu omówiła zmiany w Regulaminach dotyczących przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Pani Barbara Nieckarz przedstawiła do zaopiniowania:

  • wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dotyczący utworzenia w bieżącym roku kierunku technik automatyk,
  • porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczące realizacji w 2019 roku Programu Aktywizacja i Integracja, w szczególności kryteria doboru bezrobotnych i zakładane efekty.

Na zakończenie przedstawiła informację z realizacji Programu Aktywizacja i Integracja za 2018r.

Pani Beata Mazur – Frątczak przedstawiła do zaopiniowania założenia i plan szkoleń dla osób bezrobotnych na 2019r.

Po dyskusji na temat rynku pracy, kierunków kształcenia i zapotrzebowania na rynku, uzyskaniu odpowiedzi na pytania, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wszystkie materiały przedstawione podczas posiedzenia.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2019-01-10 10:30:47
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl