Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS
| 2019-01-24

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU REALIZUJE DWA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020
Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.pup-kkozle.pl/urzad/Program_POWER.html
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO 2014-2020 Realizacja RPO WO 2014-2020 przyczynić się ma do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim. Celem tematycznym jest promowanie trwałej i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników od 30 roku życia.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.pup-kkozle.pl/urzad/Projekty_obecnie_realizowane2.html

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2019-01-24 10:14:39
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl