Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

NOWA ŚCIEŻKA ZAWODOWA
| 2019-09-18

INFORMACJE O PROJEKCIE

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się mężczyźni, w wieku 15 - 29 lat, niepracujący, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z województwa opolskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „NOWA ŚCIEŻKA ZAWODOWA” realizowany jest                                                                                  

od 01 października 2018 do 30 września 2019 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.10.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc.

ZAKRES POMOCY, CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

    Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – IPD – 4h/os. (obligatoryjne)

 •         identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika,
 •         diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
 •         poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.

    Grupowe poradnictwo zawodowe – 16h/gr (obligatoryjne)

 •         identyfikacja/ocena własnego problemu i potrzeb zawodowych,
 •         rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej,
 •         rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.

    Indywidualne poradnictwo zawodowe – coaching 4h/os. (dla 21UP)

 •         wychowanie dzieci czy praca,
 •         budowanie planu rozwojowego,
 •         pokonywanie barier i obaw zawodowych,
 •         godzenie ról społecznych i zawodowych,
 •         motywacja wewnętrzna do pracy.

    Szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji / nabycie kompetencji (obligatoryjne)

        Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

        Proponowane szkolenia m.in.: przedstawiciel handlowy, pracownik biurowy z elementami IT, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, asystent ds. finansów i księgowości, pomoc kuchenna, wizaż z elementami stylizacji paznokci.

    Pośrednictwo pracy – 6h/os. (obligatoryjne)

 •         Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
 •         Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 •         Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy,
 •         Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

    Staż – 3m-ce/os. (dla 42 UP)

 •         Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 •         Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
 •         Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESNIKÓW:

 •     Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany   
 •     kwalifikacji zawodowych,
 •     Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 •     3 miesięczne staże,
 •     Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 •     Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 •     Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2019-09-18 10:27:25
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl