Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Trzeci nabór wniosków dla organizacji pozarządowych
| 2020-05-18

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza trzeci nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew ramach tzw. „tarczy antykryzysowej".
Wnioski można składać w terminie 14 dni od 18.05.2020r.
Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać również w wersji papierowej:

  • Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu) składając dokumenty do pojemnika w szczelnie zamkniętej kopercie podpisanej "Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników"

lub

 
W przypadku formy papierowej wszystkie dokumenty wraz z załącznikami muszą być wypełnione i podpisane.

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy".
 
Załączniki:

Zasady ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (pdf, 269 KB)

Umowa z załącznikami i formularzem (pdf, 355 KB)

kalkulator - wykaz pracowników (xlsx, 99 KB)
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-05-18 11:55:03
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl