Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Praca w Policji
| 2020-08-03

Stabilne zatrudnienie, wielesatysfakcji, a także możliwość rozwijania się — to tylko niektóre aspektyzwiązane ze służbą w Policji. Teraz możesz zostać jednym z nas. Rekrutacjazostała wznowiona. Osoby zainteresowane mogą całodobowo składać dokumenty wkędzierzyńsko-kozielskich jednostkach Policji.

SŁUŻBA W KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEJ POLICJI jest dlaosób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojejprofesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującąpracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczaniai zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonaleniazawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i nastanowisku.

Jako policjant, masz równieżprawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku,zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne imotywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skróconystaż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby,nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymująwynagrodzenie, które wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznymszkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych netto.Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

KTO MA SZANSĘ NASŁUŻBĘ W POLICJI? KAŻDY, KTO CHCIAŁBYWSTĄPIĆ W SZEREGI TEJ FORMACJI MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych,       
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, żemożesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby

REKRUTACJA CAŁY CZAS TRWA!

Pierwszymkrokiem jest złożenie dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Są one przyjmowane całodobowo. Więcej informacji uzyskaszna stronie internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl

MASZ JESZCZE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI? NIECZEKAJ, ZADZWOŃ! -  tel.. 47 863 42 09

Z poważaniem

kom. Magdalena Nakoneczna

specjalista d/s prasowo-informacyjnych

Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu

tel. kom 798032503

e-mail:rzecznik.kk@op.policja.gov.pl

http://www.policja.pl

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-08-03 11:31:54
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl