Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Uwaga! Konieczność uzupełnienia wniosku w ramach Tarczy Antykryzysowej
| 2020-12-17

 

Informujemy, że przedsiębiorcy ubiegający się od 29.11.2020r. o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązani są do złożenia dodatkowo oświadczenia o przestrzeganiu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112). Treść oświadczenia w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oświadczenia o przestrzeganiu nakazów, zakazów lub ograniczeń jest obowiązkowe i może stanowić podstawę do odmowy udzielenia lub zwrotu już udzielonego wsparcia.

Tak więc jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia, nie dopełni tym samym warunku otrzymania dofinansowania. Zatem w przypadku, gdy już uzyskał świadczenie, będzie obowiązany do jego zwrotu jako nienależnie pobranego.


W przypadku odmowy złożenia oświadczenia lub złożenia fałszywego oświadczenia zastosowanie będą miały zapisy ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112), dotyczący obowiązku zwrotu pomocy.

 

Oświadczenie przedsiębiorcy do prabrania

 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-12-17 15:31:48
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl