Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Wydłużenie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej
| 2020-12-17

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy, które wydłużają termin udzielania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej do 30 czerwca 2021r.

Wnioski o przyznanie wsparcia mogą być składane wyłącznie do dnia 10 czerwca 2021r.

Lista wniosków:

  1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15 zzb);
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc);
  3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd);
  4. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda);
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze);
  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).
 
Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj:
 
http://www.pup-kkozle.pl/firma/Tarcza_Antykryzysowa.html

Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:

1. W formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się w przedsionku budynku urzędu,
2. Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2255)
 


 

 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-12-18 14:17:40
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl