Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Nowy nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców
| 2021-02-02


UWAGA !!! Kompletny wniosek powinien zawierać umowę oraz formularz pomocy, oba dokumenty nie muszą być podpisane z uwagi na elektroniczne przesyłanie wniosków. W formularzu pomocy powinny być wypełnione wszystkie pola.

UWAGA !!! W przypadku, gdy wniosek złoży osoba, która nie ma pełnomocnictwa notarialnego lub nie jest wpisana w dokumentach rejestrowych, a dołączone jest jedynie pisemne pełnomocnictwo, wówczas umowa i formularz pomocy musi być dodatkowo podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy !!!


 
Na otrzymanie dotacji przyznawanej na podstawie projektowanego rozporządzenia nie
będzie miał wpływu fakt otrzymania dotacji przyznawanej na postawie art. 15zze4 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(ustawy COVID). Tak więc przedsiębiorca, który otrzymał dotację przyznawaną na postawie ustawy
o COVID-19, będzie mógł otrzymać dotację określoną przepisami projektowanego rozporządzenia,
o ile spełni warunki jej przyznania.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków na


DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczegoposzkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152)

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl w dniach:

01.02.2021r. - 31.03.2021r.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.


Więcej informacji tutaj oraz pod numerem telefonu:

77 482 70 41-43 wew. 140 lub 112

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2021-02-02 15:31:13
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl