Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

!!!! UWAGA !!! NOWE ZASADY przyznawania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia
| 2021-04-26

DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OKREŚLONYCH BRANŻ

  • poszerzone o dodatkowe kody PKD (przeważające): 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z,47.53.Z,47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 51.10.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z oraz 96.09.Z według stanu na 31 marca 2021r.
  • wydłużone wsparcie dla poprzednich branż.
  • wysokość wsparcia: do 5000,00zł

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór wniosków 

zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713)

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

(Tarcza Antykryzysowa/ wniosek PSZ-DBKDG)

od 26.04.2021 do 31.08.2021r.

Wnioski niekompletne nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.


szczegółowe ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA do pobrania

Więcej informacji  tutaj oraz pod numerem telefonu:

77 482 70 41-43 wew. 140 lub 112

wszystkie wiadomości


UWAGA !!! Kompletny wniosek powinien zawierać umowę oraz formularz pomocy, oba dokumenty nie muszą być podpisane z uwagi na elektroniczne przesyłanie wniosków. W formularzu pomocy powinny być wypełnione wszystkie pola.

UWAGA !!! W przypadku, gdy wniosek złoży osoba, która nie ma pełnomocnictwa notarialnego lub nie jest wpisana w dokumentach rejestrowych, a dołączone jest jedynie pisemne pełnomocnictwo, wówczas umowa i formularz pomocy musi być dodatkowo podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy !!!

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2021-04-26 09:52:12
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl