Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Ostateczny termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia w postaci mikropożyczki lub dofinansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej
| 2021-06-09

W ślad za informacją z grudnia 2020 r. przypominamy, iż termin udzielania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
upływa 30 czerwca 2021r.

Tym samym wnioski o przyznanie poniższego wsparcia mogą być składane wyłącznie do dnia 10 czerwca 2021r.


Lista wniosków:

  1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15 zzb);
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc);
  3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd);
  4. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda);
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze);
  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).
 
Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj:

https://kedzierzyn-kozle.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza


Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:


1. W formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się w przedsionku budynku urzędu,
2. Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 159)

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2021-06-09 10:26:14
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl