Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kędzierzynie- Koźlu.

(2009-12-31)

W dniu 29 grudnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kędzierzynie – Koźlu.

WESOŁYCH ŚWIĄT

(2009-12-22)

Święta Bożego Narodzenia To czas niesienia pomocy To czas radości i miłości To czas spokoju i beztroski

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2009r

(2009-12-22)

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu w 2009r. na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

! POMOC DLA PRACODAWCÓW !

(2009-09-10)

Prezydent podpisał ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Pomoc dla przedsiębiorców ma charakter pomocy publicznej.
Będzie udzielana od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2010r.

UWAGA!!! PIENIĄDZE !!! DLA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH

(2009-09-03)

Tworzysz nowe miejsce pracy lub je modernizujesz, Chcesz zatrudnić osobę bezrobotną – złóż wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępny na stronie .....

DODATKOWE ŚRODKI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

(2009-09-02)

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w kwocie 2.659,3 tys. zł. na finansowanie w 2009r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków..

POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

(2009-08-26)

Wszystko o dopłatach do kredytów hipotecznych dla osób które utraciły pracę!!!!

UWAGA!

(2009-05-29)

UWAGA!
Od 1 czerwca 2009r. do zwrotu kosztów dojazdu potrzebny będzie dokument potwierdzający poniesione wydatki na paliwo (faktura VAT)
minimum na wnioskowaną kwotę.

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo przedsiębiorstw

(2009-05-15)

Przedsiębiorco jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w Projekcie przyczyniającym się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki...

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje Projekt "Druga szansa" w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

(2009-04-16)

Celem bezpośrednim Projektu jest nabycie nowego zawodu lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Projekt adresowany jest do zarejestrowanych bezrobotnych nie dłużej niż trzy miesiące, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, ...

Projektowanie stron: IntraCOM.pl