Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Oferty stażu

OFERTY STAŻOWE, ktorymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu dostępne są na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl (aby wyswietlić aktualne oferty stażu należy w kryteriach zaznaczyć RODZAJ PROPOZYCJI "staż z urzędu pracy" oraz określić MIEJSCE PRACY "Kędzierzyn-Koźle")

OFERTA STAŻU skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, w celu uzyskania skierowania lub informacji na temat określonego stanowiska stażu należy skontaktować się z doradcą klienta (SALA OBSŁUGI - PARTER)

Co to jest staż dla bezrobotnych ?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, za zgodą bezrobotnego lub na jego wniosek.

Dlaczego warto odbyć staż ?

Odbycie stażu przyniesie Ci wiele korzyści poczynając już od procesu rekrutacyjnego. Udoskonalisz swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ). Ubiegając się o możliwość odbywania stażu nabierzesz doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Kiedy dostaniesz się już na staż będziesz miał okazję do wykorzystania nabytej w szkole i na studiach wiedzy w praktyce. Nabędziesz nowych umiejętności praktycznych. Twoja wiedza, umiejętności, kreatywność, jakość i rzetelność wykonywanych zadań na stanowisku będą miały znaczenie dla przyszłego pracodawcy przy podejmowaniu przez niego decyzji o przyjęciu Ciebie do pracy. Pozytywna opinia z przebiegu stażu ułatwi Ci wykazanie doświadczenia zawodowego podczas kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Chociaż najważniejszym dla Ciebie powodem ubiegania się o staż powinno być zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, to nie bez znaczenia jest również fakt otrzymywania przez cały okres stażu stypendium.

Kto może otrzymać skierowanie do odbycia stażu ?

Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , zakwalifikowane do profilu pomocy II, w tym w pierwszej kolejności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Wysokość stypendium stażowego: 1017,40zł brutto

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-30 13:15
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl