Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bank Bezpłatnych Ofert Szkoleniowych dla Wszystkich

SZKOLENIA:

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE, ŻE NIE JEST ORGANIZATOREM PONIŻSZYCH SZKOLEŃ ORAZ NIE POŚREDNICZY W ICH REALIZACJI. W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ORAZ EWENTUALNEGO UCZESTNICTWA, OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PODANYM PRZY SZKOLENIU ORGANIZATOREM.

NAZWA BEZPŁATNEGO  KURSU / SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

PROJEKT: JESTEŚ AKTYWNY - MASZ PRACĘ!

- PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

- SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZY KAT. B

- I INNE...

Uczestnikami projektu
mogą być osoby młode,
w wieku od 15 do 29 lat, z
następujących grup:

-osoby bierne
zawodowo lub osoby
bezrobotne, niezarejestrowane w
powiatowym urzędzie
pracy, które aktualnie nie
uczą się i nie szkolą;

-osoby pracujące na
podstawie umów
cywilno-prawnych

Projekt skierowany jest
wyłącznie do osób
młodcyh z obszaru
województwa opolskiego.

Inventum Sp. z o.o.
ul. Mikoaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz
M:
W: www.inventum-global.pl

Biuro projektu:
tel. 605 104 409

W ramach
projektu
oferuje się:

- poradnictwo
zawodowe i
wsparcie psychologiczne
- staże zawodowe
- pośrednictwo
pracy
- stypendia
szkoleniowe i
stażowe
- zwrot kosztów
dojazdu
- catering
- materiały
szkoleniowe
- ubepieczenie
NNW

PROJEKT: MŁODZI Z POWEREM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

(REKTUTACJA DO 31 MARCA 2020)

Uczestnikami projektu
mogą być osoby młode,
w tym osoby z
niepelnosprawnościami,
w wieku od 15 do 29 lat, z
następujących grup:

-osoby bierne
zawodowo lub osoby
bezrobotne, niezarejestrowane w
powiatowym urzędzie
pracy, które aktualnie nie
uczą się i nie szkolą;

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt skierowany jest
wyłącznie do osób
młodcyh z obszaru
województwa opolskiego.

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
ul. Piękna 56A/3
50-506 Wrocław
M:
W: www.sawg.pl

Biuro projektu:
ul. Rynek 8
49-340 Lewin Brzeski
tel. 722 190 530
tel. 797 172 366

W ramach
projektu
oferuje się:

- doradztwo
zawodowe połączone
z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działań;
- pośrednictwo
pracy;
- szkolenia
zawodowe;
- staże zawodowe.

PROJEKT: STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA

(REKTUTACJA DO 30 CZERWCA 2020)

Uczestnikami projektu
mogą być osoby młode,
w tym osoby z
niepelnosprawnościami,
w wieku od 15 do 29 lat, z
następujących grup:

-osoby bierne
zawodowo lub osoby
bezrobotne, niezarejestrowane w
powiatowym urzędzie
pracy, które aktualnie nie
uczą się i nie szkolą;

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt skierowany jest
wyłącznie do osób
młodcyh z obszaru
województwa opolskiego.

Humaneo
ul. Nowojowska 12
33-300 Nowy Sącz
tel: 18 574 70 70
M:
W: www.humaneo.pl

Biuro projektu:
ul. Piastowska 17-19 lok. 7
49-300 Brzeg
tel. 605 942 120
tel. 534 332 120

W ramach
projektu
oferuje się:

- doradztwo
zawodowe połączone
z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działań;
- pośrednictwo
pracy;
- szkolenia
zawodowe;
- staże zawodowe.

PROJEKT: POWER - NOWE MOŻLIWOŚCI W PRZYSZŁOŚCI

(REKTUTACJA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020)

Uczestnikami projektu
mogą być osoby młode,
w tym osoby z
niepelnosprawnościami,
w wieku od 15 do 29 lat, z
następujących grup:

-osoby bierne
zawodowo lub osoby
bezrobotne, niezarejestrowane w
powiatowym urzędzie
pracy, które aktualnie nie
uczą się i nie szkolą;

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt skierowany jest
wyłącznie do osób
młodcyh z obszaru
województwa opolskiego.

Reh-art Barbara Janek
ul. Kościuszki 52
49-340 Lewin Brzeski
tel: 508 239 128
M: gabinetjanek01@gmail.com
W:
www.reh-art.pl

 

W ramach
projektu
oferuje się:

- doradztwo
zawodowe połączone
z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działań;
- pośrednictwo
pracy;
- szkolenia
zawodowe;
- staże zawodowe.

PROJEKT: JESTEŚ AKTYWNY - MASZ PRACĘ

(REKTUTACJA DO 30 LIPCA 2020)

Uczestnikami projektu
mogą być osoby młode,
w tym osoby z
niepelnosprawnościami,
w wieku od 15 do 29 lat, z
następujących grup:

-osoby bierne
zawodowo lub osoby
bezrobotne, niezarejestrowane w
powiatowym urzędzie
pracy, które aktualnie nie
uczą się i nie szkolą;

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt skierowany jest
wyłącznie do osób
młodcyh z obszaru
województwa opolskiego.

Inventum Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 20A
33-300 Nowy Sącz
tel: 18 521 10 18
M: biuro@inventum-global.pl
W:
www.inventum-global.pl


tel. 605 104 409


W ramach
projektu
oferuje się:

- identyfikację
indywidualnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;
- pośrednictwo
pracy;
-indywidualne wsparcie psychologiczne;
- szkolenia
zawodowe;
- staże zawodowe.

PROJEKT: TWOJA MŁODOŚĆ - TWÓJ CZAS

(REKTUTACJA DO 29 LUTEGO 2020)

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w
wieku 15 - 29 lat, bierne zawodowo, bezrobotne
niezarejetrowane w
Urzędzie pracy oraz
zamieskzujące województwo opolskie.

Projektanci Kariery Dawid Seifert
ul. Drzymały 20/1
45-342 Opole

Alfreda Kukuś
tel: 881 960 440
M:

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna w Brzegu
ul. Piastowska 14
49-300 Brzeg
tel. 575 378 389
M:
W: www.wshe.edu.pl

W ramach
projektu
oferuje się:

- sporządzenie
Indywidualnego Planu Działania
-warsztaty z
psychologiem podnoszące kompetencje kluczowe;
-indywidualne wsparcie
-3 miesięczne
odpłatne staże
zawodowe
- szkolenia
zawodowe wraz ze stypendium
- zwrot kosztów
bdojazdu na
zajęcia;
- refundacja
wyposażenia lub
doposażenie stanowiska pracy.

PROJEKT: WSPRACIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO, KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

- PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU (16H)

- ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI (16H)

- FINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (16H)

- WSPÓŁPRACA PUBLICZNO - PRYWATNA (8H)

Uczestnicy pochodzą z
gmin (są
zameldowani/mieszkają/prowadzą działalnośc) na
terenie których mieszka
mniej niż 5 tys.
mieszkańców:

1) Osoby fizyczne,
przesdtawiciele osób
prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej,
którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

2) Przedstawiciele osób prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej,
którzy planują zatrudnienei dziennego opiekuna;

3) Osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w
ramach działalności
prowadzonej na wlasny
rachunek.

JK Consulting Joanna Kubik
ul. A.3 nr 16
32-086 Węgrzce

tel: 12 376 78 80
tel: 502 644 242
M: szkolenia@kubikconsulting.pl
W: www.zlobki-poludnie.pl

W ramach
projektu oferuje
się:

-profesjonalne szkolenia;
- materiały
szkoleniowe;
- dofinansowanie
do kosztów
przejazdu;
- catering na
zajęciaach.

PROJEKT: OPOLSKA AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

- OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH

- OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

- SPAWACZ

- MURARZ

- KUCHARZ

- KSIĘGOWY/A

- PRACOWNIK BIUROWY

I INNE...

Osoby pracujące/
mieszkające/ uczące się na terenie województwa
opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:
- wiek powyżej 30 roku
życia;
- status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub
pracującej będącej w
niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy.

tel: 519441123
tel: 506121017
M: biuro@szkoleniaopoel.pl
W: www.szkoleniaopole.pl

Biuro projektu:
ODNOWA SP. Z O.O.

ul. Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole

W ramach
projektu
oferuje się:

- indywiduwalne
doradztwo zawodowe;
- grupowe
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
- bezpłatne staże 3
lub 6-miesięczne.

PROJEKT: NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY

- SPAWANIE TIG

- KURS OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

- MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

- KASJER-SPRZEDAWCA

- PRACOWNIK PRODUKCJI Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

- GRAFIK KOMPUTEROWY

Osoby bezrobotne lub
bierne zawodowo w wieku od 30 roku życia, które
zamieszkują na
terenie województwa
opolskiego.

W szczególności:
- osoby o niskich
kwalifikacjach;
- osoby w wieku powyżej
50 roku życia;
- osoby długotrwale
bezrobotne;
- migranci powrotni
i imigranci;
- osoby zamieszkujące
miasto Kędzierzyn-Koźlu
i Kluczbork.

Biuro projektu:     
ul. Damrota 10
45-064 Opole


tel. 77 456 65 68
tel. 604 200 006

W ramach
projektu
oferuje się:

- doradztwo
zawodowe;
- pośrednictwo
zawodowe;
- stypendium
szkolenowe;
- zwrot kosztów
dojazdu;
- catering.

PROJEKT
"AKTYWNI 30+"

MODUŁ ZAWODOWY:
- SPRZEDAWCA Z
ELEMENTAMI PSYCHOLOGII I
PRAWA (80H)

- PRACOWNIK W
LOGISTYCE (80H)

MODUŁ JĘZYKOWY:
- KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO (40H)

MODUŁ KOMPUTEROWY (40H)

Osoby w wieku od 30 roku życia, które
zamieszkują w
rozumieniu Kodeksu
Cywilnego na terenie województwa opolskiego w miastach tracących funkcje
społeczno-gospodarcze takich jak: Prudnik, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg,
Krapkowice, Strzelce
Opolskie, Namysłów lub
w mieście średnim –Kluczbork

W szczególności:
- osoby z
niepełnosprawnościami;
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
- osoby o niskich
kwalifikacjach.

Międzynarodowe Centrum
Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu:
Artur Mazur

tel. 730 727 340

W ramach
projektu
oferuje się:

- możliwość
zdobycia kwalifikacji i
stypendium szkoleniowe;
- staże
ze stypendium
stażowym;
- zwrot kosztow
dojazdu;
- certyfikaty;
- wykwalifikowaną
kadrę trenerów;
- bezpłatne
materiały szkoleniowe i
podręczniki;
- catering.

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ!

Osoby, które:
- złożyły wniosek o
dotację lub, które
otrzymały dotacje i są zdecydowane otworzyć działalność gospodarczą,
- planują założenie
własnej działalności
gospodarczej,
- prowadzą własną
firmę już od jakiegoś
czasu. 

Konstancja Smolik
+48 667 854 438
M: konstancja.smolik2@fundacja.taxcare.pl
W: www.fundacja.taxcare.pl  

FUNDACJA TAX CARE
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

- pomoc w zakresie
zakładania działalności gospodarczej,
- doradzanie
przedsiębiorcom w
obszarze dopasowania optymalnych form
opodatkowania i
prowadzenia firmy,
- zwiększenie poziomu wiedzy gospodarczej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

SZKOLENIA INFORMATYCZNE
(w zależności od umiejętności uczestników na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, dotyczące ogólnej umiejętności obsługi komputera lub poszczególnych programów MS Office)

Osoby niepełnosprawne.

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
w Opolu

ul. Ozimska 25, II piętro, 45-057 Opole
tel. +48 508 501 338| tel. 77 542 19 04

 

KOWAL, PODKUWANIE KONI,
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie ślusarz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

RENOWACJA MEBLI, KOŁODZIEJ, BEDNARZ

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie stolarz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie,
wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

ZDUN

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie murarz,
tynkarz, monter
zabudowy i robót
wykończeniowych,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

CUKIERNIK, PIEKARZ WG
TRADYCYJNYCH RECEPTUR

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie kucharz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP       
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

TKACZ

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie krawiec,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

STRZECHARZ, GONCIARZ

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie dekarz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

 

SZKOŁY:

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIEKUN MEDYCZNY

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK
USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK BHP

FLORYSTA

Osoby powyżej 18 roku życia.

 

Policealna Szkoła Aktywizacji
Zawodowej ŻAK

ul. Grunwaldzka 11
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77 482 15 30
e-mail: kedzierzynkozle@zak.edu.pl
www:
www.zak.edu.pl

 

Tryb zaoczny:
dwa razy w
miesiącu sobota
i niedziela.
(opiekun medyczny, technik usług
kosmetycznych, administracji, bhp, florysta)

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

TECHNIK ARCHIWISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH
I FINANSOWYCH

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka
bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

FLORYSTA

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO GIMNAZJUM – 3 LETNIE

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO SZKOLE ZAWODOWEJ –
2 LETNIE

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Bez ograniczeń.

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 1 rok.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK
ADMINISTRACJI

TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK WETERYNARII

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 2 lata.

FLORYSTKA

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 1 rok.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUNKA
DZIECIĘCA

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie stacjonarnym
– 2 lata.

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK TURYSTYKI
WIEJSKIEJ

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie stacjonarnym
– 2 lata.

NAZWA KIERUNKU
SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Osoby powyżej 18 roku życia.

TEB Edukacja Sp. z o. o.
w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 96 00
e-mail:
www: www.teb.pl

Szkoła policealna 2 letnia.

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK INFORMATYK

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

 


 

Osoby powyżej 18 roku życia.

Centrum Nauki i Biznesu
"ŻAK" Sp. z o.o.

ul. Garncarska 3
47-200 kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 15 30
e-mail:
www.kedzierzynkozle.zak.edu.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna 2 letnia.

Zajęcia w soboty
i w niedziele co 2 weekend.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

TECHNIK MASAŻYSTA

 

Osoby powyżej 18 roku
życia.

Wykształcenie minimum średnie.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna 2 letnia.

OPIEKUN MEDYCZNY

 

Osoby powyżej 18 roku życia.

TEB Edukacja Sp. z o. o.
w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 96 00
e-mail:
www: www.teb.pl

Szkoła policealna  - 1 rok.

OPIEKUN MEDYCZNY

Osoby powyżej 18 roku
życia.

Wykształcenie minimum średnie.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna - 1 rok.

OPIEKUN MEDYCZNY

Osoby powyżej 18 roku życia.

Ukończona szkoła
gimnazjalna lub
8-letnia podstawowa.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Roczny kurs kwalifikacyjny.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2013-07-04 14:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl