Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bank Bezpłatnych Ofert Szkoleniowych dla Wszystkich

SZKOLENIA:

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE, ŻE NIE JEST ORGANIZATOREM PONIŻSZYCH SZKOLEŃ ORAZ NIE POŚREDNICZY W ICH REALIZACJI. W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ORAZ EWENTUALNEGO UCZESTNICTWA, OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PODANYM PRZY SZKOLENIU ORGANIZATOREM.

NAZWA BEZPŁATNEGO KURSU / SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJ

PROJEKT: CARRER TURN (PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO)
Projekt skierowany jest do osób znajujących się obecnie w trudnej
sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy lub pracujących poniżej swoich kwalifikacji w
szczególności m.in.:
- bez wyższego
wykształcenia;
- bez doświadczenia
zawodowego;
- osób dojrzałych - po 45
roku życia;
- osób z
niepełnosprawnością;
- i innych...

WYMAGANA JEST
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO.

Fundacja STELLA VIRIUM
ul. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków

M:
W: www.carrerturn.pl

tel. 509 206 033

 

Edukacyjny projekt dla osób
zainteresowanych zmianą ścieżki
zawodowej i
rozpoczęciem pracyw korporacji. W ramach
projektu przewiduje się:
-kilkadziesiąt godzin praktycznych szkoleń
-indywidualny coaching
-okazja do
doskonalenia znajomości języka angielskiego
-wszytskie zajęcia
są on-line

PROJEKT: WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREIONU POŁUDNIOWEGO, KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIEINSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

- PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU (16H)

- ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (16H)

- FINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 (16H)

- WSPÓŁPRACA PUBLICZNO-PRYWATNA (8H)

1. Osoby fizyczne,
przedstawiciele osób
prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej,
którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

2. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej,
którzy planują
zatrudnienie dziennego
opiekuna;

3. Osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności
prowadzonej na własny
rachunek.

Uczestnicy pochodzący z gmin (są
zameldowani/mieszkają/prowadzą działaność) na terenie których mieszka mniej niż 5 tys.
mieszkańców.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy na adres:

Strona internetowa:
www.zlobki-poludnie.pl

Szkolenia przygotowane i
prowadzone przez specjalistów- praktyków wdrażania ustawy o opiece nad dziecmi do lat 3, ekspertów z dziedziny
prawa, finansów, finansów publicznych, ekonomii, partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach
projektu
oferuje się:
- pakiety
matreiałów promocyjnych
- możliwość
zwrotu kosztów dojazdu

PROJEKT: WORK&LIFE BALANCE HUB
Projekt ma na celu przegotowanie pracodawców do wypełniania obowiązków dot. równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Pracodawcy zatrudniający od 10 do 49 osób (na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu) z branż: usługowej,
handlowej, przemysłowej,
budowlanej.

Więcej informacji można uzyskać: 

telefon: 503 521 694,603 929 766
e-mail: 
lub 
strona: www.wlbh.pl

 

W ramach
projektu
oferuje się:

- 2 dniowe
szkolenie wyjazdowe
- indywidualne
wsparcie merytoryczno-techniczne w
siedzibie firmy
- dostęp do
platformy e-learningowej
- gotowe wzory
dokumentów
- certyfikat "Mała
Firma Równych
Szans"

PROJEKT: WSPARCIE OPOLSZCZYZNY
(SZKOLENIA RÓŻNE)

Uczestnikami projektu
mogą być wyłącznie osoby bierne zawodowo w wieku od 30 roku życia, posiadające niskie kwalifikacje oraz
zamieszkujące obszar
województwa opolskiego.

Instytut Rozwoju i Innowacji
"EURO-KONSULT" Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

M:
W: www.euro-konsult.pl

Biuro projektu:
ul. Kołłątaja 7
48-100 Głubczyce
tel. 880 607 018

W ramach
projektu
oferuje się:

- poradnictwo
zawodowe i
wsparcie psychologiczne
- staże
zawodowe
- pośrednictwo
pracy
- stypendia
szkoleniowe i
stażowe
- zwrot kosztów
dojazdu
- badania
lekarskie
- catering
- materiały
szkoleniowe
- ubepieczenie
NNW.

PROJEKT: POWRÓT DO AKTYWNOŚCI
(SZKOLENIA RÓŻNE)

Uczestnikami projektu
mogą być wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczeiem społecznym, w tym osoby bezrobotne
zamieszkujące obszar
województwa opolskiego.

Instytut Rozwoju i Innowacji
"EURO-KONSULT" Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

M:
W: www.euro-konsult.pl

Biuro projektu:
ul. Kołłątaja 7
48-100 Głubczyce
tel. 880 607 018

W ramach
projektu
oferuje się:

- poradnictwo
zawodowe i
wsparcie psychologiczne
- staże
zawodowe
- pośrednictwo
pracy
- stypendia
szkoleniowe i
stażowe
- zwrot kosztów
dojazdu
- badania
lekarskie
- catering
- materiały
szkoleniowe
- ubepieczenie
NNW.

PROJEKT: JESTEŚ AKTYWNY - MASZ PRACĘ!

- PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

- SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZY KAT. B

- I INNE...

Uczestnikami projektu
mogą być osoby młode,
w wieku od 15 do 29 lat, z
następujących grup:

-osoby bierne
zawodowo lub osoby
bezrobotne, niezarejestrowane w
powiatowym urzędzie
pracy, które aktualnie nie
uczą się i nie szkolą;

-osoby pracujące na
podstawie umów
cywilno-prawnych

Projekt skierowany jest
wyłącznie do osób
młodcyh z obszaru
województwa opolskiego.

Inventum Sp. z o.o.
ul. Mikoaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz
M:
W: www.inventum-global.pl

Biuro projektu:
tel. 605 104 409

W ramach
projektu
oferuje się:

- poradnictwo
zawodowe i
wsparcie psychologiczne
- staże
zawodowe
- pośrednictwo
pracy
- stypendia
szkoleniowe i
stażowe
- zwrot kosztów
dojazdu
- catering
- materiały
szkoleniowe
- ubepieczenie
NNW

PROJEKT: WSPRACIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO, KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

- PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU (16H)

- ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI (16H)

- FINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (16H)

- WSPÓŁPRACA PUBLICZNO - PRYWATNA (8H)

Uczestnicy pochodzą z
gmin (są
zameldowani/mieszkają/prowadzą działalnośc) na
terenie których mieszka
mniej niż 5 tys.
mieszkańców:

1) Osoby fizyczne,
przesdtawiciele osób
prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej,
którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

2) Przedstawiciele osób prawnych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej,
którzy planują zatrudnienei dziennego opiekuna;

3) Osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w
ramach działalności
prowadzonej na wlasny
rachunek.

JK Consulting Joanna Kubik
ul. A.3 nr 16
32-086 Węgrzce

tel: 12 376 78 80
tel: 502 644 242
M: szkolenia@kubikconsulting.pl
W: www.zlobki-poludnie.pl

W ramach
projektu oferuje
się:

-profesjonalne szkolenia;
- materiały
szkoleniowe;
- dofinansowanie
do kosztów
przejazdu;
- catering na
zajęciaach.

PROJEKT: OPOLSKA AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

- OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH

- OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

- SPAWACZ

- MURARZ

- KUCHARZ

- KSIĘGOWY/A

- PRACOWNIK BIUROWY

I INNE...

Osoby pracujące/
mieszkające/ uczące się na terenie województwa
opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:
- wiek powyżej 30 roku
życia;
- status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub
pracującej będącej w
niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy.

tel: 519441123
tel: 506121017
M: biuro@szkoleniaopoel.pl
W: www.szkoleniaopole.pl

Biuro projektu:
ODNOWA SP. Z O.O.

ul. Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole

W ramach
projektu
oferuje się:

- indywiduwalne
doradztwo zawodowe;
- grupowe
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
- bezpłatne staże 3
lub 6-miesięczne.

 

SZKOŁY:

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIEKUN MEDYCZNY

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK
USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK BHP

FLORYSTA

Osoby powyżej 18 roku życia.

 

Policealna Szkoła Aktywizacji
Zawodowej ŻAK

ul. Grunwaldzka 11
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77 482 15 30
e-mail: kedzierzynkozle@zak.edu.pl
www:
www.zak.edu.pl

 

Tryb zaoczny:
dwa razy w
miesiącu sobota
i niedziela.
(opiekun medyczny, technik usług
kosmetycznych, administracji, bhp, florysta)

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

TECHNIK ARCHIWISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH
I FINANSOWYCH

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka
bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

FLORYSTA

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO GIMNAZJUM – 3 LETNIE

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO SZKOLE ZAWODOWEJ –
2 LETNIE

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Bez ograniczeń.

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 1 rok.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK
ADMINISTRACJI

TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK WETERYNARII

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 2 lata.

FLORYSTKA

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 1 rok.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUNKA
DZIECIĘCA

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie stacjonarnym
– 2 lata.

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK TURYSTYKI
WIEJSKIEJ

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie stacjonarnym
– 2 lata.

NAZWA KIERUNKU
SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Osoby powyżej 18 roku życia.

TEB Edukacja Sp. z o. o.
w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 96 00
e-mail:
www: www.teb.pl

Szkoła policealna 2 letnia.

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK INFORMATYK

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

 


 

Osoby powyżej 18 roku życia.

Centrum Nauki i Biznesu
"ŻAK" Sp. z o.o.

ul. Garncarska 3
47-200 kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 15 30
e-mail:
www.kedzierzynkozle.zak.edu.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna 2 letnia.

Zajęcia w soboty
i w niedziele co 2 weekend.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK KOSMETYCZNY

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Osoby powyżej 18 roku
życia.

Wykształcenie minimum średnie.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna 2 letnia.

OPIEKUN MEDYCZNY

 

Osoby powyżej 18 roku życia.

TEB Edukacja Sp. z o. o.
w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 96 00
e-mail:
www: www.teb.pl

Szkoła policealna  - 1 rok.

OPIEKUN MEDYCZNY

Osoby powyżej 18 roku
życia.

Wykształcenie minimum średnie.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna - 1 rok.

OPIEKUN MEDYCZNY

Osoby powyżej 18 roku życia.

Ukończona szkoła
gimnazjalna lub
8-letnia podstawowa.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Roczny kurs kwalifikacyjny.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2013-07-04 14:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl