Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bank Bezpłatnych Ofert Szkoleniowych dla Wszystkich

Szkolenia

 

NAZWA BEZPŁATNEGO  KURSU / SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

- MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MO0NTAŻOWYCH METALOWYCH

 


- MAGAZYNIER W OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 


- ELEKTRYK

 

 

Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – bez względu na status na rynku pracy.

Szkolenia dla osób pracujących lub bezrobotnych.
Warunki uczestnictwa:
- miejsce zamieszkania: tereny gmin słabo zaludnionych woj. Opolskiego (bez gminy Kędzierzyn – Koźle);
- ukończony 50 rok życia;
- posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Ul. Małopolska 18
45 – 301 Opole

Tel. 77/400 33 00
e-mail: msp@wzdz.opole.pl
www: www.wzdz.opole.pl

 

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (piątki i soboty).

Usługi dodatkowe:

- materiały szkoleniowe

- badania lekarskie

- zwrot kosztów przejazdu

- poczęstunek – catering.

 

Formularz zgłoszeniowy do popbrania na stronie WZDZ lub
w PUP K-Koźle pok. Nr 21 (II piętro).

- KURS KOMPUTEROWY  (poziom podstawowy)

- osoby po 18 roku życia

- pracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo

- uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie woj. opolskiego

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

mile widziane osoby w wieku +50, niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie

 BIURO BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH

dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego:

Pani Elżbieta Farys

tel.: + 48 511 875 778

 M:

W: www.szkoleniaopolskie.biuroprojektu.eu

   ul. Koszykowa 28, pok. 7

47-224 Kędzierzyn - Koźle
 Projekt zapewnia:

- zajęcia zorganizowane w pobliżu miejsca zamieszkania;

- zajęcia w tygodniu lub w weekendy;

- poziom szkoleń dopasowany do umiejętności i potrzeb;

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo;

- OPERATOR KOPARKOŁADOWAREK KL. III

- MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ

- OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Osoby w wieku od 30 do 64 roku życia.
W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo

TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE „INTER – WIEDZA”
tel.: + 48 668 809 237
       + 48 606 666 832

M: biuro@interwiedza.pl

ul. Damrota 10 (II piętro), Opole

Projekt zapewnia:
- doradztwo zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- stypendium stażowe + płatny staż;
- zwrot kosztów dojazdu;
- obiad

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 PROJEKT PN. NIE STRASZNY NAM JĘZYK OBCY, NIE STRASZNY NAM KOMPUTER.

 

Szkolenie:

JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki) + KURS KOPMUTEROWY
 Osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie woj. opolskiego bez względu na status na rynku pracy (bezrobotni, pracujący, rolnicy, na urlopach wychowawczych)

 

W szczególności osoby:

- bezrobotne i bierne zawodowo;

- powyżej 50 r.ż.;

- zamieszkujące tereny wiejskie;

- o niskich kwalifikacjach;

- osoby niepełnosprawne;

- kobiety

- migranci powrotni i imigranci.

 REALIZATOR PROJEKTU:

Projektanci Kariery Dawid Seifert

ul. Wrocławska 133/204

45 - 837 Opole

 

BIURO PROJEKTU:

tel.: + 48 881 960 440

 

M: projekty@projektancikariery.pl

W: http://projektancikariery.pl/projekty/jezyk-komputer

   

ul. Wrocławska 133/204 II piętro pok. 2,3

45 - 837 Opole
 Projekt zapewnia:

- doradztwo wraz z badaniem potrzeb edukacyjnych.

 

Zajęcia językowe: (12 osobowe grupy) – kończą się wydaniem certyfikatu TGLS.

Zajęcia komputerowe: (8-12 osobowe grupy) – kończą się wydaniem certyfikatu ECCC.

 

Terminy, lokalizacja oraz godziny zajęć uzależnione od uczestników projektu.

 

Aplikacje rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu.

 PROJEKT PN. JĘZYK OBCY I OBSŁUGA KOPUTERA – KLUCZOWE KOMPETENCJE NA OPOLSKIM RYNKU PRACY.

 

Szkolenia:

-      JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki)

 

KURS KOMPUTEROWY 
 Osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie woj. opolskiego bez względu na status na rynku pracy (bezrobotni, pracujący, rolnicy, na urlopach wychowawczych)

 

W szczególności osoby:

- bezrobotne i bierne zawodowo;

- powyżej 50 r.ż.;

- zamieszkujące tereny wiejskie;

- o niskich kwalifikacjach;

- osoby niepełnosprawne;

- kobiety

migranci powrotni i imigranci
 REALIZATOR PROJEKTU:

Fundacja Rozwoju Regionów

ul. Celarowska 32/7

31 - 414 Kraków

 

BIURO PROJEKTU:

Barbara Kubańska

tel.: + 48 788 112 911

 

M: projekty@f-rr.org

W: http://f-rr.org/projekt 93/

   

ul. Wrocławska 133/204 II piętro pok. 2,3

45 - 837 Opole
 Projekt zapewnia:

- doradztwo wraz z badaniem potrzeb edukacyjnych.

 

Zajęcia językowe: (12 osobowe grupy) – kończą się wydaniem certyfikatu TGLS.

Zajęcia komputerowe: (8-12 osobowe grupy) – kończą się wydaniem certyfikatu ECCC.

 

Terminy, lokalizacja oraz godziny zajęć uzależnione od uczestników projektu.

 

Aplikacje rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu.
 Szkolenia:

-      MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOLANO – MONTAŻOWYCH (UPRAWNIENIA) z przygotowaniem do zawodu dekarz – blacharz (160 h)

 

-      HYDRAULIK – MONTER INSTALACJI SANITARNYCH (WOD. KAN.,C.O.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E (90 h)

 Osoby pracujące, uczące się, bezrobotne 

i nieaktywne zawodowo z terenu Aglomeracji Opolskiej – szczególnie
z obszarów wiejskich.

 tel.: + (077) 400 33 14

 

M: msp@wzdz.opole.pl

W: www. Wzdz.opole.pl

   

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Malopolska 18

45-301 Opole

Projekt zapewnia:

- materiały szkoleniowe/dydaktyczne;

- badania lekarskie;

- zwrot kosztów przejazdu;

- poczęstunek – catering.

 

Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty
co dwa tygodnie.

Szkolenia kończą się egzaminami oraz wydaniem uprawnień zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia:

-      MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH METALOWYCH (88 h)

 

-      MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH (150 h)

 

-      ELEKTRYK + SZKOLENIE NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE, ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI E GR. 1 (140 h)

 Osoby dorosłe, pracujące, nieaktywne jak  i bierne zawodowo, w tym bezrobotne oraz uczące się (od 18 r.ż.)

 

W szczególności osoby powyżej 50 r.ż zamieszkałe na terenach wiejskich województwa opolskiego.

 tel.: + (077) 400 33 14

 

M: msp@wzdz.opole.pl

W: www. Wzdz.opole.pl

   

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Malopolska 18

45-301 Opole
 Projekt zapewnia:

- materiały szkoleniowe/dydaktyczne;

- badania lekarskie;

- zwrot kosztów przejazdu;

- poczęstunek – catering.

Szkolenia:

- MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

Osoby, które ukończyły 18 rok życia, bez przeciwwskazań zdrowotnych i wydolnościowych do pracy na wysokości pow. 3m oraz zdolnych do pracy z materiałami pylącymi.  tel:

+48 694 843 181

 M: zuzanna@trainingscaffolding.pl

W: www. trainingscaffolding.pl

   STE Global Protection Sp. z  o.o.

ul. Żerkowicka 1A

45-850 Opole
 Zakres:

- izolacje termiczne;

- izolacje zimnochronne urządzeń do przech. i transportu gazów;

- izolacje akustyczne i przeciwdragniowe;

- izolacje ogniochronne

- izolacje instalacji technicznego wyposażenia budynków;

- montaż płaszcza ochronnego;

- zamawianie materiałów;

- konserwacja, remont i demontaż starej izolacji;

- organizacja stanowiska pracy wg wymogów m.in. bhp, p.poż.

 

Szkolenie trwa 15 dni (150h lekcyjnych) + możliwość poszerzenia o egzamin czeladniczy w zawodzie (3 dni).

Szkolenia:

- SPAWANIE MIG-MAG-TIG(metoda do wyboru)

 -OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH -WIDŁOWYCH

 -KURS OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH

                                                                                   Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.   

tel:+48 668 809 237

+48 606 354 047

 M: biuro@interwiedza.pl

W: www.interwiedza.pl

TON INTER-WIEDZA

ul. Damrota 10

45-064 Opole
 

Projekt zapewnia:

- doradztwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

- stypendium stażowe + płatny staż

- zwrot kosztów dojazdu

- obiad

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ!

Osoby, które:

- złożyły wniosek o dotację lub, które otrzymały dotacje i są zdecydowane otworzyć działalność gospodarczą,

- planują założenie własnej działalności gospodarczej,

- prowadzą własną firmę już od jakiegoś czasu. 

 

Konstancja Smolik

+48 667 854 438

M: konstancja.smolik2@fundacja.taxcare.pl

W: www.fundacja.taxcare.pl

   

FUNDACJA TAX CARE

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

- pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej,

- doradzanie przedsiębiorcom w obszarze dopasowania optymalnych form opodatkowania

i prowadzenia firmy,

- zwiększenie poziomu wiedzy gospodarczej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

OPERATOR OBRABIAREK CNC ZE SPECJALNOŚCIĄ W  RAMACH ZAAWANSOWANYCH TECHNIK CAD.

-      Osoby zamieszkujące obszary wiejskie;

-      osoby pracujące w branży przemysłu przetwórczego z terenu woj. opolskiego;

-      osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo;

-      osoby o niskich kwalifikacjach;

-      osoby po 50 r. ż.;

-      osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;

mile widziane kobiety.

tel. 77 454 66 14, 533 309 913

E – mail:

-        

 

www.eturia.pl

 

Eturia Sp. z o.o.

45-124 Opole, ul. Budowlanych 50

Miejsce zróżnicowane –
w zależności od grup adresatów.

Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym.

Zajęcia w trybie weekendowym.

Usługi dodatkowe:

- materiały szkoleniowe;

- wyżywienie;

- zakwaterowanie.

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ HD

-      osoby bezrobotne;

-     osoby zamieszkałe w woj. opolskim

-      osoby zatrudnione w branży budowlanej

-      osoby z obszarów wiejskich;

-      kobiety.

tel. 77 454 66 14, 533 309 913

e-mail :  a.busko-korniak@professional-group.pl

 

www.professional-group.pl

 

Biuro Projektu Firmy
PROFESSIONAL - Gracjan Grela

45-124 Opole, ul. Budowlanych 50

Elastyczne terminy.

Możliwość kształcenia na odległość.

Każdy kurs kończy się 

wydaniem certyfikatów oraz zaśwaidczeń ukończenia szkolenia

Zajęcia w trybie weekendowym.

Usługi dodatkowe:

- materiały szkoleniowe.

ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH + SEP/GR.I E+D

 

- ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH + SEP/GR.I E+D

 

-      osoby fizyczne pracujące lub uczące się z terenu woj. opolskiego;

-      osoby pracujące w branży budowlanej;

-      osoby bezrobotne (zaświadczenie z PUP);

-      mile widziane kobiety;

mile widziane osoby z niepełnosprawnościami.
 

tel. 77 454 66 14, 533 309 913

e-mail :  opolskie@instytutdoradztwa.com

www.instytutdoradztwa.com

 

Biuro Projektu  
Instytut Doradztwa sp. z o.o.

45-124 Opole, ul. Budowlanych 50
 

Miejsce zróżnicowane –
w zależności od grup adresatów.

Każdy kurs kończy się  wydaniem certyfikatów oraz egzaminem przed komisją SEP.

Zajęcia w trybie weekendowym.

Usługi dodatkowe:

- materiały szkoleniowe;

- wyżywienie
 

TECHNIK AUTOMATYK – programowanie sterowników PLC + SEP Gr.I/ E+D

 

- Operator wciągników i wciągarek ze specjalnością sygnalista - HAKOWY
 

-      osoby bezrobotne (zaświadczenie z PUP);

-      osoby z obszarów wiejskich;

-      automatycy, operatorzy dźwignic;

osoby fizyczne pracujące w branży budowlanej
i przemysłowo – przetwórczej z terenu woj. opolskiego
 

tel. 77 454 66 14, 533 309 913

e-mail :  opolskie@konstat.net.pl

www.konstat.pl

 

Biuro Projektu Firmy
KONSTAT – Witold Borowski

45-124 Opole, ul. Budowlanych 50
 

Miejsce zróżnicowane – w zależności od grup adresatów.

Każdy kurs kończy się  wydaniem certyfikatów oraz egzaminem przed komisją SEP.

Zajęcia w trybie weekendowym.

Usługi dodatkowe:

- materiały szkoleniowe;

- wyżywienie

Szkolenia:

 – Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych (88h)

 

- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (150h)

 

- Elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne (140h)

-      osoby z terenu województwa opolskiego;

-      osoby bezrobotne;

-      osoby uczące się;

-      osoby pracujące;

W szczególności:

-      osoby po 50 roku życia;

-      osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie)

osoby z obszarów wiejskich.

tel. 77 400 33 14, 77 400 33 10

e-mail :  msp@wzdz.opole.pl

 

www.wzdz.opole.pl

 

Biuro Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

45-301 Opole, ul. Małopolska 18, budynek H, lok. 9 - 10

Zajęcia w trybie weekendowym.

Usługi dodatkowe:

- materiały szkoleniowe;

- badania lekarskie;

- zwrot kosztów przejazdu;

- poczęstunek – catering.

Szkolenie  – pracownik kancelarii – 80h

 - osoby bezrobotne z terenu województwa opolskiego, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy temu lub którym nie przedłużono umowy,  

-  tel. . 660 423 948, 660 423 946

 - e-mail – kgszkolenia@bluehouse.pl

 

Dla uczestników szkolenia przewidywane są m.in.:

-stypendia szkoleniowe;

-zwrot kosztów dojazdu;

-catering;

-  płatny 3 miesięczny staż;

-ubezpieczenie NNW;

- badania lekarskie przed stażem.

Szkolenia:

 – Spawacz MAG (styczeń 2017)

- Obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC (grudzień 2016)

- Asystent nauczyciela przedszkola -  (styczeń 2017)

- Sprzedawca w branży spożywczej (styczeń 2017)

 

- Osoby z terenu województwa opolskiego.

- Osoby bezrobotne – zarejestrowana LUB niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.

 - Osoby, które Wypełnią i dostarczą lub prześlą dokumenty zgłoszeniowe
 

-  tel. 77 44 28 554, 77 54 74 372

 - e-mail – 

 

http://www.illustro.pl/oferta/kursy-zawodowe-z-ue/

 

ILLustro Opole Szkolenia Doradztwo,

45-131 Opole, ul. Cygana 4.
 

Dla uczestników szkolenia przewidywane są:

- materiały szkoleniowe

- obiad.

Szkolenia są realizowane na terenie Opola.

Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Szkolenia informatyczne

(w zależności od umiejętności uczestników na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, dotyczące ogólnej umiejętności obsługi komputera lub poszczególnych programów MS Office)

Osoby niepełnosprawne

Fundacja Aktywizacja

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu

ul. Ozimska 25, II piętro, 45-057 Opole

tel. +48 508 501 338| tel. 77 542 19 04

 

Kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne,

- osoby od 18 do 25 roku życia, z wykształceniem w zawodzie ślusarz, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  

- Punkt Pośrednictwa Pracy OHP         

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle

  tel. 887 870 151                  

- Hufiec Pracy

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle                    

   tel. 77 481 37 06

 

-organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

Renowacja mebli, kołodziej, bednarz

 - osoby od 18 do 25 roku życia, z wykształceniem w zawodzie stolarz, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  

- Punkt Pośrednictwa Pracy OHP         

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle

  tel. 887 870 151                  

- Hufiec Pracy

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle                    

   tel. 77 481 37 06

 

- organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

Zdun

 - osoby od 18 do 25 roku życia, z wykształceniem w zawodzie murarz, tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  

- Punkt Pośrednictwa Pracy OHP         

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle

  tel. 887 870 151                  

- Hufiec Pracy

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle                    

   tel. 77 481 37 06

 

- organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

Cukiernik, piekarz wg tradycyjnych receptur

 - osoby od 18 do 25 roku życia, z wykształceniem w zawodzie kucharz, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  

- Punkt Pośrednictwa Pracy OHP         

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle

  tel. 887 870 151                  

- Hufiec Pracy

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle                    

   tel. 77 481 37 06

 

- organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

Tkacz

 - osoby od 18 do 25 roku życia, z wykształceniem w zawodzie krawiec, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  

- Punkt Pośrednictwa Pracy OHP         

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle

  tel. 887 870 151                  

- Hufiec Pracy

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle                    

   tel. 77 481 37 06

 

- organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

Strzecharz, gonciarz

 - osoby od 18 do 25 roku życia, z wykształceniem w zawodzie dekarz, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,  

- Punkt Pośrednictwa Pracy OHP         

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle

  tel. 887 870 151                  

- Hufiec Pracy

  ul. Mostowa 7

  47-223 Kędzierzyn-Koźle                    

   tel. 77 481 37 06

 

- organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
na szkolenie.

Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:

a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie)

b) osób po 50 roku życia

c) osób z obszarów wiejskich

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

88 godzin

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS

w Warszawie,  uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

 

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:

a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie)

b) osób po 50 roku życia

c) osób z obszarów wiejskich

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

150 godzin

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego/UDT w zakresie  operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi  urządzeń transportu bliskiego z UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.

Elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:

a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie)

b) osób po 50 roku życia

c) osób z obszarów wiejskich

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

140  godzin

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym   przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu  skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Kierowca zawodowy - prawo jazdy kategorii C i C+E

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:

a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie)

b) osób po 50 roku życia

c) osób z obszarów wiejskich

 

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl
 

Czas trwania: 80h

wraz z kursem dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne - ADR, Czas trwania:26h

 

Szkoły

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Technik administracji

 

/Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- szkoła policealna 2 letnia- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Technik bezpieczeństwa
 i higieny pracy

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Technik archiwista

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Technik rachunkowości

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Opiekun osoby starszej

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Technik informatyk

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Technik usług pocztowych i finansowych

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Opiekunka środowiskowa

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

Florysta

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PO GIMNAZJUM – 3 LETNIE

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PO SZKOLE ZAWODOWEJ – 2 LETNIE

 

Przyjazne Szkoły - Fundacja Dla Dobra Publicznego /

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 48 10 300

- tel.kom.500 277 801

- e-mail:

www.przyjazneszkoły.pl

www.fddp.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Grunwaldzka 27

  47-220 Kędzierzyn - Koźle

- nauka bezpłatna

- zajęcia co 2 weekend w: soboty
i w niedziele lub w piątki i soboty

 

 

 

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIEKUN MEDYCZNY

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 1 rok

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 2 lata

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 1 rok

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 1 rok

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 2 lata

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 2 lata

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 2 lata

TECHNIK INFORMATYK

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 2 lata

FLORYSTKA

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 1 rok

TECHNIK WETERYNARII

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie zaocznym – 2 lata

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie stacjonarnym – 1 rok

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie stacjonarnym – 2 lata

TECHNIK MASAŻYSTA

 

/Szkoła SUKCES w Opolu/

 

- bez ograniczeń

 

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w systemie stacjonarnym – 2 lata

Technik turystyki wiejskiej

- bez ograniczeń

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 - 2 lata
Opiekun w domu pomocy społecznej  - bez ograniczeń  

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 - 2 lata
Asystent osoby niepełnosprawnej   - bez ograniczeń  

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 - 1 rok
 Technik farmaceutyczny   - bez ograniczeń  

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

 – 2 lata – ostatni nabór, zmiana regulacji prawnej zawodu
Opiekunka dziecięca - bez ograniczeń

- www.sukcesedukacja.pl

- e-mail

- sekretariat ul. 1-go Maja 9/18 /naprzeciwko dworca PKP/

- tel. 604 401 157

- 2 lata

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Technik administracji

 

/TEB Edukacja Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu/

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 4 82 96 00

- e-mail –

- www.teb.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Piramowicza 36

  47-200 Kędzierzyn - Koźle

- szkoła policealna 2 letnia

TECHNIK ADMINISTRACJI – SZKOŁA POLICEALNA DWULETNIA

 

/Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Spółka z o.o.

  Filia w Kędzierzynie - Koźlu/

 

- osoby powyżej 18 roku życia

- www.kedzierzyn-kozle.zak.edu.pl

- e-mail

- sekretariat ul. Garncarska 3 /koło PKS/

- tel. 77/4 82 15 30

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w soboty
i w niedziele co 2 weekend

Technik farmaceutyczny

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu

-osoby powyżej 18 roku życia,

-wykształcenie minimum średnie

-tel. 77/ 482 31 08
-e-mail: -www.msz.k-k.pl

kontakt osobisty:
 ul. Piastowska 12
 47-200 Kędzierzyn - Koźle

-2 letnia szkoła policealna

-nauka bezpłatna

TECHNIK INFORMATYK – SZKOŁA POLICEALNA DWULETNIA

 

/Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Spółka z o.o.

  Filia w Kędzierzynie - Koźlu/

 

- osoby powyżej 18 roku życia

- www.kedzierzyn-kozle.zak.edu.pl

- e-mail

- sekretariat ul. Garncarska 3 /koło PKS/

- tel. 77/4 82 15 30

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w soboty
i w niedziele co 2 weekend

Technik masażysta

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu

-osoby powyżej 18 roku życia,

-wykształcenie minimum średnie

tel. 77/ 482 31 08
e-mail: www.msz.k-k.pl

kontakt osobisty:
 ul. Piastowska 12
 47-200 Kędzierzyn - Koźle

-2 letnia szkoła policealna

-nauka bezpłatna

Opiekun medyczny

 

/TEB Edukacja Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu/

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 4 82 96 00

- e-mail –

- www.teb.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Piramowicza 36

  47-200 Kędzierzyn - Koźle

- szkoła policealna roczna

Opiekun medyczny

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu

 
-osoby powyżej 18 roku życia,

-wykształcenie minimum średnie

 tel. 77/ 482 31 08
e-mail: www.msz.k-k.pl

kontakt osobisty:
 ul. Piastowska 12
 47-200 Kędzierzyn - Koźle

-roczna szkoła policealna zaoczna

-nauka bezpłatna

Opiekun medyczny

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu

 
- osoby powyżej 18 roku życia,
- ukończona szkoła gimnazjalna lub
8-letnia podstawowa

 

 

 tel. 77/ 482 31 08
e-mail: www.msz.k-k.pl

kontakt osobisty:
 ul. Piastowska 12
 47-200 Kędzierzyn - Koźle

 
-roczny kurs kwalifikacyjny

-nauka bezpłatna

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – SZKOŁA POLICEALNA DWULETNIA

 

/Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Spółka z o.o.

  Filia w Kędzierzynie - Koźlu/

 

- osoby powyżej 18 roku życia

- www.kedzierzyn-kozle.zak.edu.pl

- e-mail

- sekretariat ul. Garncarska 3 /koło PKS/

- tel. 77/4 82 15 30

 

- nauka bezpłatna

- zajęcia w soboty
i w niedziele co 2 weekend

Technik masażysta

 

/TEB Edukacja Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu/

- osoby powyżej 18 roku życia,

- tel. 77/ 4 82 96 00

- e-mail –

- www.teb.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Piramowicza 36

  47-200 Kędzierzyn - Koźle

- szkoła policealna 2 letnia

Technik BHP

 

/TEB Edukacja Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu/

 

- osoby powyżej 18 roku życia,

 

- tel. 77/ 4 82 96 00

- e-mail –

- www.teb.pl

- kontakt osobisty:

  ul. Piramowicza 36

  47-200 Kędzierzyn - Koźle

 

TECHNIK BHP – SZKOŁA POLICEALNA III SEMESTRALNA

 

/Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Spółk

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2013-07-04 14:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl