Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dla Klientów Indywidualnych

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla Bezrobotnych [ 3 ]
ogloszenie-o-naborze-inspektor-ds-ochrony-danych-osobowych.PDF ogloszenie-o-naborze-inspektor-ds-ochrony-danych-osobowych.PDF 17-09-15 14:05 604.89KB pobierz
Poradnik dla reemigrantów Poradnik dla reemigrantów 13-03-07 13:42 2.67MB pobierz
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2016 Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2016 17-09-21 15:15 189.17KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 2 ]
Wniosek na dodatek aktywizacyjny Wniosek na dodatek aktywizacyjny 20-09-25 14:18 18.53KB pobierz
Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego 17-06-07 08:17 12.69KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 7 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 21-01-18 11:53 47.76KB pobierz
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 20-01-17 12:27 436.5KB pobierz
Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2019 Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2019 21-01-18 11:55 447.87KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 20-12-28 12:18 65.81KB pobierz
Załącznik do wniosku - Oświadczenie bezrobotnego Załącznik do wniosku - Oświadczenie bezrobotnego 21-01-12 14:45 64.07KB pobierz
Załącznik do wniosku - Oświadczenie pracodawcy Załącznik do wniosku - Oświadczenie pracodawcy 21-01-12 14:45 64.94KB pobierz
Zaświadczenie pracodawcy po 6 miesiącach zatrudnienia Zaświadczenie pracodawcy po 6 miesiącach zatrudnienia 21-01-18 11:55 62.33KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 5 ]
1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 21-01-26 09:48 225.5KB pobierz
2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 20-01-17 10:17 76.59KB pobierz
3. informacja o przetwarzaniu danych - załącznik do wniosku 3. informacja o przetwarzaniu danych - załącznik do wniosku 21-04-13 11:05 51.94KB pobierz
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 19-02-20 08:40 32.5KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji 2021 Regulamin przyznawania dotacji 2021 21-03-09 10:15 272.97KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja dla osób do 30 roku życia [ 2 ]
oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach 19-01-11 11:37 62.96KB pobierz
regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 19-01-11 12:04 221.51KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 10 ]
1. regulamin i kryteria stażu 1. regulamin i kryteria stażu 21-01-25 07:42 304.72KB pobierz
2. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 21-01-22 07:36 68.34KB pobierz
3. informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 3. informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 21-04-13 11:05 51.92KB pobierz
druk listy obecności FP i PFRON druk listy obecności FP i PFRON 21-01-25 08:06 140.76KB pobierz
druk listy obecności POWER druk listy obecności POWER 21-01-25 08:06 140.14KB pobierz
druk listy obecności RPO WO druk listy obecności RPO WO 21-01-25 08:06 138.36KB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON opinia i sprawozdanie FP i PFRON 21-01-25 08:07 63.11KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER opinia i sprawozdanie POWER 21-01-25 08:07 563.03KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO opinia i sprawozdanie RPO WO 21-01-25 08:07 79.46KB pobierz
OŚWIADCZENIE sprawowanie opieki nad dzieckiem do 8 lat - załącznik do listy obecności OŚWIADCZENIE sprawowanie opieki nad dzieckiem do 8 lat - załącznik do listy obecności 20-11-17 07:59 32.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów poniesionych na ... [ 2 ]
Wniosek na refundację faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 Wniosek na refundację faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 12-02-07 14:38 40KB pobierz
Wniosek na zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 Wniosek na zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 12-02-07 14:38 37.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
plan do wywieszenia i zamieszczenia w internecie.doc plan do wywieszenia i zamieszczenia w internecie.doc 20-03-12 14:35 60.5KB pobierz
WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W 2020 ROKU WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W 2020 ROKU 20-03-12 14:36 58.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: PRACE INTERWENCYJNE [ 5 ]
1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych 1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych 21-01-25 08:02 69.83KB pobierz
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-08-28 09:18 76.61KB pobierz
3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2021.docx 3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2021.docx 21-04-13 11:04 51.92KB pobierz
Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2020 Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2020 20-02-04 13:05 216.76KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 21-01-25 08:11 53.34KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rejestracja osób bezrobotnych [ 5 ]
Oświadczenie - Formularz tak-nie Oświadczenie - Formularz tak-nie 20-03-16 12:55 232.72KB pobierz
Oświadczenie - Rejestracja Oświadczenie - Rejestracja 20-03-16 12:54 326.26KB pobierz
Oświadczenie dot. kontaktów z PUP Oświadczenie dot. kontaktów z PUP 20-03-16 12:55 177.3KB pobierz
Wniosek - zgłoszenie do ubezpieczenia Wniosek - zgłoszenie do ubezpieczenia 20-03-16 12:56 207.5KB pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 20-03-16 12:56 397.52KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: ROBOTY PUBLICZNE [ 2 ]
1. Wniosek o organizację robót publicznych 1. Wniosek o organizację robót publicznych 21-01-25 08:04 97KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 21-01-25 08:12 80.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 4 ]
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf 20-04-02 09:59 440.43KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 19-01-02 09:50 97.5KB pobierz
Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 19-01-02 09:54 95.5KB pobierz
Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych 19-09-19 11:50 99.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe - plany szkoleń [ 1 ]
Plan szkoleń na 2021r. Plan szkoleń na 2021r. 21-03-09 09:26 313.82KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 5 ]
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf 20-04-02 09:59 440.43KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 19-01-02 09:54 97.5KB pobierz
Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 19-01-02 09:53 95.5KB pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji 20-01-17 12:08 95KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie Wniosek o skierowanie na szkolenie 20-01-17 12:08 99.5KB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl