Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dla Klientów Indywidualnych

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla Bezrobotnych [ 3 ]
ogloszenie-o-naborze-inspektor-ds-ochrony-danych-osobowych.PDF ogloszenie-o-naborze-inspektor-ds-ochrony-danych-osobowych.PDF 17-09-15 14:05 604.89KB pobierz
Poradnik dla reemigrantów Poradnik dla reemigrantów 13-03-07 13:42 2.67MB pobierz
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2016 Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2016 17-09-21 15:15 189.17KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 2 ]
Wniosek na dodatek aktywizacyjny Wniosek na dodatek aktywizacyjny 19-09-30 11:43 17.5KB pobierz
Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego 17-06-07 08:17 12.69KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 6 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 19-01-10 12:44 47.76KB pobierz
Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2019 Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2019 19-01-10 12:43 439.64KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 19-09-19 11:52 65.52KB pobierz
Załącznik do wniosku - Oświadczenie bezrobotnego Załącznik do wniosku - Oświadczenie bezrobotnego 19-08-27 14:21 64.07KB pobierz
Załącznik do wniosku - Oświadczenie pracodawcy Załącznik do wniosku - Oświadczenie pracodawcy 19-09-19 11:52 65.16KB pobierz
Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia 19-03-04 14:42 62.56KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 5 ]
1. Wniosek na przyznanie DOTACJI na podjęcie działalności gospodarczej 1. Wniosek na przyznanie DOTACJI na podjęcie działalności gospodarczej 19-08-28 09:21 220.5KB pobierz
2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 19-02-20 08:45 76.59KB pobierz
3. informacja o przetwarzaniu danych - załącznik do wniosku 3. informacja o przetwarzaniu danych - załącznik do wniosku 19-08-28 08:51 50.99KB pobierz
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 19-02-20 08:40 32.5KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji 2019 Regulamin przyznawania dotacji 2019 19-02-20 08:43 273.41KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja dla osób do 30 roku życia [ 2 ]
oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach 19-01-11 11:37 62.96KB pobierz
regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 19-01-11 12:04 221.51KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 9 ]
druk listy obecności FP i PFRON 2019 druk listy obecności FP i PFRON 2019 19-01-18 12:06 34.85KB pobierz
druk listy obecności POWER 2019 druk listy obecności POWER 2019 19-01-18 12:06 78.7KB pobierz
druk listy obecności RPO WO 2019 druk listy obecności RPO WO 2019 19-01-18 12:05 90.3KB pobierz
informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 19-08-28 08:52 51.17KB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2019 opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2019 19-03-08 07:42 92KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER 2019 opinia i sprawozdanie POWER 2019 19-03-08 07:41 563.68KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO 2019 opinia i sprawozdanie RPO WO 2019 19-03-08 07:41 80.09KB pobierz
regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2019 regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2019 19-01-11 12:12 305.81KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2020 wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2020 19-12-09 15:14 65.6KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów poniesionych na ... [ 2 ]
Wniosek na refundację faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 Wniosek na refundację faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 12-02-07 14:38 40KB pobierz
Wniosek na zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 Wniosek na zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 12-02-07 14:38 37.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
plan do wywieszenia i zamieszczenia w internecie.doc plan do wywieszenia i zamieszczenia w internecie.doc 16-08-22 12:22 60.5KB pobierz
WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W 2020 ROKU WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W 2020 ROKU 19-12-11 13:04 58.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: PRACE INTERWENCYJNE [ 5 ]
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-08-28 09:18 76.61KB pobierz
informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 19-08-28 08:52 51.17KB pobierz
Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2019 Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2019 19-01-11 13:28 217.09KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2019 Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2019 19-08-28 09:01 66.99KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2019
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2019 19-08-28 09:02 51.28KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: ROBOTY PUBLICZNE [ 3 ]
2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 19-02-20 08:45 76.59KB pobierz
Wniosek o organizację robót publicznych 2019 Wniosek o organizację robót publicznych 2019 19-08-28 09:03 97KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 2019 Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 2019 19-08-28 09:04 81KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 19-01-02 09:50 97.5KB pobierz
Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 19-01-02 09:54 95.5KB pobierz
Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych 19-09-19 11:50 99.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe - plany szkoleń [ 1 ]
Plan szkoleń na 2019r. Plan szkoleń na 2019r. 19-01-10 08:52 292.78KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 4 ]
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 19-01-02 09:54 97.5KB pobierz
Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 19-01-02 09:53 95.5KB pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji 19-01-02 09:52 95KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie Wniosek o skierowanie na szkolenie 19-01-02 09:51 99.5KB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl