Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dla Klientów Indywidualnych

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla Bezrobotnych [ 3 ]
ogloszenie-o-naborze-inspektor-ds-ochrony-danych-osobowych.PDF ogloszenie-o-naborze-inspektor-ds-ochrony-danych-osobowych.PDF 17-09-15 14:05 604.89KB pobierz
Poradnik dla reemigrantów Poradnik dla reemigrantów 13-03-07 13:42 2.67MB pobierz
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2016 Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2016 17-09-21 15:15 189.17KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 2 ]
Wniosek na dodatek aktywizacyjny Wniosek na dodatek aktywizacyjny 18-11-15 13:08 17.52KB pobierz
Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego 17-06-07 08:17 12.69KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 4 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 18-08-08 09:37 47.76KB pobierz
Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2017 Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2017 17-06-06 12:10 564.75KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 18-08-08 09:34 64.91KB pobierz
Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia 18-08-20 08:29 63.42KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon stażowy [ 6 ]
obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-02-01 15:12 76.61KB pobierz
regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2017 regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2017 17-06-06 10:12 671.74KB pobierz
Wniosek na staż w ramach bonu stażowego Wniosek na staż w ramach bonu stażowego 17-07-18 14:20 128KB pobierz
Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu na staż Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu na staż 17-06-06 10:12 64.5KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu stażowego Wniosek o przyznanie bonu stażowego 17-07-18 14:20 66.5KB pobierz
Wniosek pracodawcy o przyznanie premii Wniosek pracodawcy o przyznanie premii 17-06-06 10:11 74KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 2 ]
Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego 17-06-02 13:53 111.5KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 18-09-05 10:35 132KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 9 ]
obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-02-01 15:12 76.61KB pobierz
Regulamin i kryteria przyznawania bonu zatrudnieniowego 2017 Regulamin i kryteria przyznawania bonu zatrudnieniowego 2017 18-08-08 09:35 129.72KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 18-08-08 09:36 112KB pobierz
Wniosek o refundację w ramach bonu zatrudnieniowego Wniosek o refundację w ramach bonu zatrudnieniowego 18-08-08 09:36 76.5KB pobierz
Wniosek o zawarcie umowy na bon zatrudnieniowy Wniosek o zawarcie umowy na bon zatrudnieniowy 18-08-08 09:36 149KB pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku pracodawcy Załącznik nr 1 do wniosku pracodawcy 18-08-08 09:36 62.5KB pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku pracodawcy Załącznik nr 2 do wniosku pracodawcy 17-07-18 14:19 77.5KB pobierz
Załącznik nr 3 do wniosku pracodawcy Załącznik nr 3 do wniosku pracodawcy 17-07-18 14:19 224.5KB pobierz
Załącznik nr 3A do wniosku pracodawcy Załącznik nr 3A do wniosku pracodawcy 17-07-18 14:19 204KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 12-10-29 13:06 32KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - NIEZBĘDNY załącznik do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - NIEZBĘDNY załącznik do wniosku 16-06-22 12:02 76.61KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji 2018 Regulamin przyznawania dotacji 2018 18-11-13 09:32 242.79KB pobierz
Wniosek na przyznanie dotacji Wniosek na przyznanie dotacji 18-11-13 09:32 259.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja dla osób do 30 roku życia [ 5 ]
obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-02-01 15:12 76.61KB pobierz
oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach 17-01-23 12:42 62.14KB pobierz
regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 17-02-09 13:58 567.09KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 18-01-03 14:58 67.78KB pobierz
wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 18-09-05 15:09 51.11KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 11 ]
ankieta na zakończenie udziału w projekcie POWER 2017 ankieta na zakończenie udziału w projekcie POWER 2017 17-02-07 14:47 335.59KB pobierz
ankieta na zakończenie udziału w projekcie RPO WO 2017 ankieta na zakończenie udziału w projekcie RPO WO 2017 17-02-07 14:51 326.39KB pobierz
druk listy obecności FP i PFRON 2018 druk listy obecności FP i PFRON 2018 18-02-06 11:38 59KB pobierz
druk listy obecności POWER 2018 druk listy obecności POWER 2018 18-02-06 11:39 248.5KB pobierz
druk listy obecności RPO WO 2018 druk listy obecności RPO WO 2018 18-02-06 11:39 2.24MB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2018 opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2018 18-02-06 11:40 92KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER 2018 opinia i sprawozdanie POWER 2018 18-02-06 11:39 729.5KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO 2018 opinia i sprawozdanie RPO WO 2018 18-02-06 11:39 2.23MB pobierz
regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2017 regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2017 17-06-06 10:12 671.74KB pobierz
Wniosek dla pracodawcy o przyznanie premii Wniosek dla pracodawcy o przyznanie premii 17-01-23 12:35 120KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2018 wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2018 18-09-20 10:21 64.59KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów poniesionych na ... [ 2 ]
Wniosek na refundację faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 Wniosek na refundację faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 12-02-07 14:38 40KB pobierz
Wniosek na zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 Wniosek na zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 12-02-07 14:38 37.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
plan do wywieszenia i zamieszczenia w internecie.doc plan do wywieszenia i zamieszczenia w internecie.doc 16-08-22 12:22 60.5KB pobierz
WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W 2018 ROKU WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W 2018 ROKU 18-01-04 09:59 452.65KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczka szkoleniowa [ 3 ]
Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 17-01-18 10:03 81KB pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej 18-09-05 10:33 106.5KB pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-06-14 14:54 594.62KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
Oświadczenie pracodawcy dotyczące studiów podyplomowych Oświadczenie pracodawcy dotyczące studiów podyplomowych 14-01-16 10:02 31KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 18-09-05 10:34 104KB pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-06-14 14:54 594.62KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe - plany szkoleń [ 1 ]
Plan szkoleń na 2018r. Plan szkoleń na 2018r. 18-02-26 10:13 285.11KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 5 ]
Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 17-01-18 10:03 81KB pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji 18-06-14 14:46 102KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie Wniosek o skierowanie na szkolenie 18-06-14 14:43 102KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o skierowanie na szkolenie dla osoby niepełnosprawnej 18-06-14 14:45 98.5KB pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-06-14 14:54 594.62KB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl